Valná hromada 2015 Pražské divize D01

Valná hromada 2015 Pražské divize se uskuteční 22.června 2015 v 17.00 v TŠ Maestro, Na Strži 40, Praha 4 

Valná hromada se bude řídit platným jednacím řádem.

Podrobnosti včetně nezbytných materiálů jsou uveřejněny na webu ČSTS v odstavci Důležité informace - Valné hromady divizí.

předseda PD01 Jiří Ševčík