Dne 17.6.2015 v 18:00 proběhne v Kroměříži Valná hromada Zlínské divize ČSTS.

Vážení členové Zlínské divize ČSTS,

 

představenstvo divize svolává Valnou hromadu Zlínské divize ČSTS.

 

Valná hromada proběhne 17.6.2015 v 18:00 hod v klubovně DK v Kroměříži, prezence od 17:00 hod.

(Dům Kultury, Tovačovského 2828/22, 767 01 Kroměříž, Česká republika).

 

Veškeré informace a dokumenty k Valné hromadě divize včetně plné moci pro zastupování na VH

naleznete na http://www.csts.cz/cs/Content/View/1051 .

Program jednání v příloze.

 

Tento email byl zaslán všem členům Zlínské divize ČSTS u kterých byl v databázi ČSTS uveden kontaktní email.

V příloze jsou jména osob, u kterých nebyla uvedena emailová adresa pro doručení pozvánky.

Žádám tímto předsedy jednotlivých klubů o doručení pozvánky.

 

Přijďte prosím včas.

Rozesláno na emailové adresy všech členů Zlínské divize ČSTS 12.5.2015.

Zveřejněno na webových stránkách 14.5.2015. Doplněno 30.5.2015.

 

Děkuji

 

Ing. Radek Felcman

 

předseda Zlínské divize ČSTS

Ve Zlíně 12.5.2015.

Tel. 776 771 323

Tel. 576 771 269

felcman.radek@csts.cz

 

Český svaz tanečního sportu Program valné hromady divize 14. Zlínské divize konané dne 17.6.2015 v Kroměříži v 18:00 hod

- 1/1 -

Program jednání:

1. Prezence 17:00 až 17:45

2. Volba předsedy VH, skrutátorů, mandátové a návrhové komise a ověřovatele zápisu

3. Schválení programu jednání

4. Zprávu o činnosti divize za uplynulé funkční období

5. Zprávu o hospodaření divize za uplynulé funkční období

6. Zprávu dozorčí komise za uplynulé funkční období

7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

8. Volba představenstva a dozorčí komise

9. Volba delegátů na Valné shromáždění ČSTS

10. Návrhy pro jednání Valného shromáždění ČSTS

11. Usnesení

Předseda Zlínské divize ČSTS

Ing. Radek Felcman

Ve Zlíně 12.5.2015