Mimořádné jednání představenstva divize

1.2.2015 Přítomni: Machátová, Kojetín, Maršálek Představenstvo divize ukládá předsedovi predstavenstva divize vyvolat svolání mimořádného valného shromáždění za účelem změny stanov.