Mimořádná schůze představenstva divize - korespondenční

10.3.2015

Přítomni: Ševčík, Bartuněk, Dvořák, Pixa

Nepřítomni: Brožovský, Gebert, Heller

Představenstvo divize ukládá předsedovi predstavenstva divize vyvolat svolání mimořádného valného shromáždění za účelem změny stanov.