Korespondenční jednání představenstva divize

7.5.2015

Přítomni: Dávidek, Zoufalý, Walden, Jaglarz

Představenstvo divize ukládá předsedovi predstavenstva divize vyvolat svolání mimořádného valného shromáždění za účelem změny stanov.