Schůze představenstva divize - korespondenční

3.3.2015

Přítomni: Stano, Kupsa, Řeřábek

Představenstvo divize ukládá předsedovi predstavenstva divize vyvolat svolání mimořádného valného shromáždění za účelem změny stanov.