Protinávrh D8 ke změně stanov ČSTS

Divize 8 podala protinávrh k předloženému návrhu úpravy stanov. Dále podala návrh na změnu organizačního řádu a dokument o poskytování informací. Vzhledem k tomu, že mimořádné valné shromáždění bylo svoláno pouze za účelem úpravy stanov a legislativa ČSTS neumožňuje projednání jiných bodů, než těch, pro které bylo mimořádné VS svoláno, nebudou tyto body na mimořádném VS projednány.