Povinné přihlašování na soutěže od 1.1.2010

Dne 8.11.2009 prezidium ČSTS schválilo úpravu SŘ, které výrazným způsobem mění podmínky pro účast na soutěžích pořádaných ČSTS.

Od 1.1.2010 se soutěž mohou zúčastnit POUZE PÁRY ŘÁDNĚ PŘIHLÁŠENÉ V TERMÍNU. Pro přihlášení je definován jediný způsob – POUZE PŘES INFORMAČNÍ SYSTÉM ČSTS.

Přihlašuje se na konkrétní soutěž, disciplínu, věkovou kategorii a výkonnostní třídu. Tedy např. pokud se pár přihlásí v termínu na Soutěž v místě XY do soutěže Junior I D-STT, může na této soutěži startovat pouze v této soutěži, tedy ne už v Junior II D-STT pokud je vypsána, ani na soutěže v LAT na které není přihlášen. Toto se týká i případu, kdy pár získá vyšší třídu.

Přihlášky přes telefon, e-mailem, dopisem anebo faxem nejsou přípustné! Je tedy zbytečné volat po termínu přihlášek, jestli můžete přijet – odpověď je jednoznačná – nemůžete.

 

Leoš Siegel
VSO