Výsledky voleb ČSTS a další kroky

Vážení členové ČSTS, volby na funkci prezidenta a členů výkonné rady  dne 17.11.2015 nepřinesly vítěze. Nová výroční konference bude svolána do tří měsíců. O dalších krocích vás budeme informovat.

Schválený volební řád ČSTS váže výsledek volby prezidenta na volbu jím navržené výkonné rady. Ve volbách kandidovali na funkci prezidenta Eva Bartuňková a Leoš Siegel, kteří zároveň představili jimi navržené členy do výkonné rady ČSTS. V první části voleb do funkce prezidenta sice ve 3. kole o dva hlasy a s nadpoloviční většinou hlasů zvítězil Leoš Siegel (1. kolo 39 hlasů pro E. Bartuňkovou oproti 37 pro L. Siegela z celkového počtu 78 hlasů, tedy nikoliv v nadpoloviční většině, 2. kolo skočilo shodou 39/39, 3. kolo 38/40 pro L. Siegela), avšak následně nebyla zvolena výkonná rada, navržená L. Siegelem. Nepovedlo se tak ani v druhém kole po vyhlášení 30-ti minutové přestávky umožňující obměnu členů VR, kterou L. Siegel nevyužil a do druhého kola navrhl tým ve stejném složení. Volby tedy nakonec nepřinesly vítěze a budou se opakovat do tří měsíců.

Na Výroční konferenci ČSTS byly ale schváleny nové související dokumenty jako je Jednací řád a Volební řád.  Výkonná rada bude dále pracovat na optimalizaci znění dokumentů tak, aby nedocházelo k nejednoznačným výkladům některých paragrafů.

Výkonná rada ve složení Eva Bartuňková, Leoš Siegel, Luboš Novotný a Radek Felcman a Jaroslav Langmaier pokračují nyní ve své činnosti do příští Výroční konference.

O termínu příští Výroční konference vás budeme informovat co nejdříve.