Zimní soustředění SCM v Kroměříži 6. - 8.12.2015

Ve dnech 6.-8.12.2015 proběhne závěrečné soustředění SCM roku 2015 (dle plánu a zápisu ze zasedání Trenérské rady ze dne 29.9.2015).

Příjezd na soustředění je plánováno v neděli mezi 8 - 8.30 hod, je možné se ubytovat již v sobotu. Odjezd je plánován na úterý po 18.00. Počet přidělených individuálních lekcí a výše doplatku na lekce je diferencována dle umístění v NRT.

SCM se jako lektoři budou účastnit Raimonds Pisevs, Domenico Soale a Zoran Plohl. Místo Olgy Basenkové bude v pondělí Karina Rubio a částečně v pondělí a celé úterý Roberto Albanese.

Dne 6.12.2015 od 19:00 zároveň proběhne slavnostní vyhlašování ligy ČSTS, hvězd a vycházejících hvězd tanečního sportu v rámci Galavečera tanečního sportu pořádaného ve spolupráci ČSTS a ČSAR (Českého svazu akrobatického rock and rollu).

V neděli dopoledne cca do 14:00 bude probíhat program soustředění na velkém sále formou společných workshopů, odpoledne pouze individuální lekce na malém sále a večer bude věnován Galavečeru. Znamená to, že celkový počet individuálních hodin bude tentokrát o něco nižší.

Rád bych s vámi zhodnotil stav SCM celkově a dále plnění podmínek pro účast pro nadcházející akci.

Jsem přesvědčen, že SCM v letech 2014 a 2015 prošlo velmi pozitivním procesem. Společné workshopy, které propojily část Moravy i Čech, jsou příkladem aktivní spolupráce a vzájemné motivace jak párů, tak trenérů. Podle vyjádření zahraničních expertů je výrazně patrný posun ve vnímání úkolů a nároků kladených na jednotlivé taneční páry, což by se mělo obrazit na výsledcích naší reprezentace.

13. místo Matěje Svobody – Anny Starečkové na MS juniorů je toho příkladem…

Myslím, že i přes signály o změně přístupu k organizaci SCM v případě změny vedení ČSTS v nadcházejících volbách, můžeme výstupy práce SCM kladně vyhodnotit.

Na druhou stranu musím vyslovit nespokojenost nad přístupem v plnění povinností, které Trenérská rada jednoznačně odsouhlasila. Jde zejména o plnění povinné reprezentace v rámci tzv. kontrolních soutěží. Zdá se, že mnohé páry i jejich trenéři této povinnosti nevěnovali dostatečnou pozornost a že  povinnost reprezentovat ČSTS a ČR zdaleka nebyla naplněna. Z mého pohledu jde o selhání komunikace „Trenérská rada SCM……trenér…….pár“.  Měl jsem snahu zainteresovat jednotlivé trenéry (kouče) jednotlivých párů nejen do tréninkové přípravy, soutěžního systému a doprovázení na soutěže, ale i do organizační části SCM.

 Z mého pohledu nemohu připustit, aby tyto týmy (trenér-rodiče-kouč) nedodržovaly pravidla SCM. Tabulka členů SCM a NRT je k nalezení v následujícím dokumentu PDF.

Petr Bartuněk - ředitel SCM