MINOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 2016

15.1.2016 v 17:00 hodin

Místo: T.T.TRADE-Vítkovice, a.s., U Hrůbků 3066, Ostrava Zábřeh

POZVÁNKA

NA MINOŘÁDNOU VALNOU HROMADU 2016 MORAVSKO-SLEZSKÉ DIVIZE

Mimořádná valná hromada divize se koná dne 15.1.2016 od 17:00 hod. v areálu firmy T.T.TRADE-Vítkovice, a.s., U Hrůbků 3066, Ostrava Zábřeh s tímto programem:

1. Zahájení

2. Volba předsedy mimořádné VH, mandátovou, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu

3. Schválení programu jednání

4. Volba delegátů na valné shromáždění ČSTS

5. Návrhy pro jednání valného shromáždění ČSTS

6. Usnesení

7. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS (viz. www.csts.cz).

V případě, že nebude mimořádná valná hromada usnášeníschopná k termínu konání, bude se konat náhradní valná hromada od 18:00 hod. (viz. Stanovy)

V Ostravě, dne 14.12.2015

František Dávidek

předseda představenstva divize