Oznámení o konání mimořádné Výroční konference ČSTS

V souladu se Stanovami ČSTS, navazujícími dokumenty a usnesením Výroční konference ze dne 17.11.2015 Výkonná rada ČSTS oznamuje, že mimořádná Výroční konference s novou volbou Prezidenta a Výkonné rady ČSTS se bude konat v sobotu 13.2.2016 11:00 hod v Praze. Klíč pro výběr delegátů: 1:50. Každý kandidát má právo se veřejně vyjádřit na webové stránce

 ČSTS a před členy volícího orgánu. Pravidla pro vyjádření na webu ČSTS: programové prohlášení kandidáta na prezidenta společně s kandidátkou na Výkonnou radu ČSTS nepřesáhne 5 stran A4 ve formátu PDF. Vystoupení  před členy volícího orgánu: kandidát na Prezidenta: max 10 minut, v druhé části voleb, před volbou Výkonné rady každý z kandidátů na Výkonnou radu 2 min nebo kandidát pověřený za celou kandidátku na Výkonnou radu max 10 min.

Program Výroční konference společně s písemnými podklady ke všem bodům programu bude zveřejněn v rámci pozvánky na mimořádnou Výroční konferenci nejméně 30 dní před jejím konáním. Výkonná rada ČSTS pověřuje Představenstvo jednotlivých divizí ke svolání Valných hromad divizí v souladu se zněním Stanov a navazujících dokumentů, s termínem konání nejpozději 14 dní před konáním Výroční konference ČSTS, tj do 30. ledna 2016.