POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2016 Jihomoravské divize

Valná hromada Jihomoravské divize ČSTS se uskuteční ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 20.00 hod. v prostorách Tanečního studia Kometa, Brno, Tuřanská 13 s tímto programem:

  1.  Zahájení
  2.  Volba předsedy VH, skrutátorů, mandátové a návrhové komise a ověřovatele zápisu
  3.  Volba delegátů na řádné a mimořádné Výroční konference ČSTS pro období 2016-2019
  4.  Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS
  5.  Usnesení
  6.  Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS ( viz www.csts.cz). V případě, že nebude valná hromada usnášeníschopná k termínu konání, bude se konat náhradní valná hromada ve stejný den a na stejném místě od 21.00 hod. (viz. Stanovy).

Martin Odstrčil v.r.
předseda Jihomoravské divize ČSTS

V Brně dne 22.12.2015