Odpovědi na nejčastější dotazy v souvislosti s Valnými hromadami divizí a mimořádnou Výroční konferencí ČSTS

Jaké je rozhodné datum pro stanovení počtu delegátů pro jednotlivé divize?

14.12016, tj. 30 dní před konáním mimořádné Výroční konference

Jaký je výpočet pro počet delegátů?

Počet členů  divize (bez rozdílu věku) k datu 14.1. 2016 děleno 50 a zaokrouhleno nahoru na celé číslo.

Kteří členové jsou zahrnuti ve výpočtu

Do výpočtu jsou zahrnuti všichni ti, kteří doručí na sekretariát ČSTS platnou přihlášku ke členství, jejíž součástí je i uhrazení ZČP na účet ČSTS nebo do pokladny ČSTS (částka musí být připsána k tomuto datu na účtu ČSTS, nebo v pokladně ČSTS). V případě velkého/nárazového vytížení sekretariátu může dojít k prodlevě mezi podáním přihlášky a zařazením do členské databáze ČSTS.

Kdo se může zúčastnit VH divize?

Každá osoba, která je k datu konání VH příslušné divize členem této divize, nebo členem kolektivního člena, který je členem divize.

Koho lze zastupovat na VH na základě plné moci?

Jakéhokoli člena příslušné divize (není nutná stejná klubová příslušnost).

Nelze převést hlas z jedné divize do druhé na základě plné moci (vzor např. zde).

Eva Bartuňková

Leoš Siegel