Pozvánka na mimořádnou Výroční konferenci - program

Mimořádná Výroční konference ČSTS se bude konat 13.2.2016 od 11:00 hod v Centru pohybové medicíny, Pyšelská 4, 149 00 Praha – Chodov. Program. Podklady k jednání vč.úprav dokumentů, kandidátek na DR a RR ČSTS viz níže.

Úprava Stanov ČSTS: návrh VR - zejména specifikace volebního práva VR, čl.12 b3,b8, návrh D8 - dokument o poskytování informací, návrh D8 - přesun FŘ do úrovně 2; Úprava Jednacího řádu ČSTS (návrh VR); Kandidátka na Dozorčí radu, Kandidátka na Rozhodčí radu; Program na další volební období (viz programové prohlášení); Finanční plán na 2016 (ekonom ČSTS); Různé:  Dokument o poskytování informací, Finanční řád - úprava přílohy č. 5; Odvolání: Pavel Horák, Disciplinární řízení P.Horák-rozhodnutí, D08 z 9.4.2015-proti rozhodnutí PR22, D08 z 22.6.2015-proti rozhodnutí PR22, odvolání DR a VS: D08 ze 7.7.2015-proti rozhodnutí PR23.

Souhlasy s kandidaturou: DR-J.Beránek, J.Činčura, D.Nováček, L.Šabíková; RR-L.Henzélyová, T.Stano,J.Staněk, A.Kutišová,