Oznámení

Barcelona 23.1.2016: Prezident WDSF Carlos Freitag na zasedání Prezidia WDSF oznámil svoji rezignaci ze zdravotních důvodů.

Po prodělané operaci srdce v květnu 2015 prezident WDSF Carlos Freitag pocítil, že pro kompletní rekonvalesceci by měl snížit pracovní vypětí, a proto u příležitosti zasedání Prezidia WDSF v Barceloně 23.1.2016 rezignoval na funkci prezidenta WDSF. Carlos Freitag pracoval ve vedení WDSF více než 14 let, do roku 2005 jako generální sekretář a dále ve funkci prezidenta. Podle článku 16 (4) Stanov WDSF, současný první viceprezident Lukas Hinder (Švýcarsko) automaticky s okamžitou účinností přebírá funkci prezidenta WDSF .

Prezidentka ČSTS zaslala C. Freitagovi děkovný dopis s přáním brzkého uzdravení.