Stanovisko viceprezidenta k "Prohlášení výkonné rady ČSTS" zveřejněném dne 24.1.2016 ve 23:52

Vážení členové,

distancuji se od tohoto prohlášení, neboť v tomto zveřejněném dokumentu se podávají pouze neúplné informace.

 

Přihlášky do ČSTS jsou, zejména většími kluby, podávány hromadně a také hromadně placeny. Největší nápor bývá v prosinci/lednu, a poté koncem prázdnin (přelom srpen/září). V tomto roce byl nápor také právě od 13.1.2016, kdy bylo přijato větší množství přihlášek, které byly zpracovávány postupně do 15.1.2016, nicméně sekretariát, přes velké vytížení, nebyl zcela paralyzován.

Navyšování členské základny v klubech a divizích bylo zjevné již od začátku roku, kdy jsme měli oproti předchozím rokům ve stejném období více členů, než je obvyklé. Na důvody, proč a kdy se členové rohodli vstoupit do ČSTS, může být mnoho různých odpovědí, ale těžko lze někoho podloženým způsobem obvinit z toho, že účelově navyšuje členskou základnu s cílem ovlivnit volby. Pokud mají členové VR zájem prověřit podané přihlášky, tak bych v tom případě doporučoval prověření nejen těch, které došly ke zmíněnému datu, ale i těch, které byly podány dříve.

K dalším zmíněným informacím v tomto dokumentu se vyjadřovat nebudu, protože, dle mého názoru, celý tento článek je pojat jako součást volební kampaně, ke které byly využity oficiální stránky ČSTS na základě účelově selektovaných informací.

Leoš Siegel

Viceprezident