Povinné lékařské prohlídky

Na základě platné legislativy ČR zavádí ČSTS s účinností od 1.7.2016  povinné lékařské prohlídky pro všechny členy účastnící se tanečních soutěží ve smyslu aktivní sportovní činnosti, a to v kategoriích D-M. Pro členy NRT a SCM platí od 1. 7. 2016 povinné sportovní prohlídky, a tyto budou vyžadovány pro plnění reprezentačních povinností na titulárních soutěžích WDSF a soustředěních SCM a NRT.

Lékařské i sportovní prohlídky mají platnost jeden rok. Po vypršení platnosti musí být obnoveny. Evidence probírá prostřednictvím sekretariátu ČSTS. Pro soutěžící v sekci Tanec pro všechny a pro kategorii E bude vyžadováno jednorázové prohlášení o zdravotní způsobilosti a sportovní prohlídky budou vyžadovány pro kategorii E až od 1. 1. 2017.

Potvrzený formulář o zdravotní způsobilosti zasílejte na emailovou schránku zdravotni.zpusobilost@csts.cz

Cílem vyhlášky je chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace jsou zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu.

Bližší informace, Formulář-Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. , Fomulář - Prohlášení o zdravotní způsobilosti pro třídu TPV