Povinné lékařské prohlídky

Na základě platné legislativy ČR, ČSTS s účinností od 1.7.2016 zavádí povinné lékařské prohlídky pro všechny členy účastnící se soutěží ve smyslu aktivní sportovní činnosti, a to v kategoriích D-M. Pro členy NRT a SCM platí od 1.7.2016 povinné sportovní prohlídky, a tyto budou vyžadovány

pro plnění reprezentačních povinností na titulárních soutěžích WDSF a soustředěních SCM a NRT. Lékařské i sportovní prohlídky mají platnost jeden rok, po uplynutí platnosti budou muset být obnoveny. Evidence proběhne prostřednictvím sekretariátu ČSTS. Pro soutěžící v sekci Tanec pro všechny a pro kategorii E bude vyžadováno jednorázové prohlášení o zdravotní způsobilosti a sportovní prohlídky budou vyžadovány pro kategorii E až od 1.1.2017.

Potvrzený formulář o zdravotní způsobilosti zasílejte na emailovou schránku zdravotni.zpusobilost@csts.cz

Cílem vyhlášky je chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace jsou zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu.

Bližší informace, Formulář-Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. , Fomulář - Prohlášení o zdravotní způsobilosti pro třídu TPV