Povinné lékařské prohlídky

Na základě platné legislativy ČR zavedl ČSTS s účinností od 1.7.2016  povinné lékařské prohlídky pro všechny členy účastnící se tanečních soutěží ve smyslu aktivní sportovní činnosti, a to v kategoriích E-M. Pro členy NRT a STM platí od 1. 7. 2016 povinné sportovní prohlídky, které budou dále vyžadovány i pro plnění reprezentačních povinností na titulárních soutěžích WDSF a nominačních soutěží WDSF. 

Pro lékařský posudek není zákonem předepsaný žádný konkrétní formulář. Proto budou akceptovány i jiné podoby formuláře ze kterých bude jasně patrné potvrzení o zdravotní způsobilosti.V souvislosti s novelou legislativy se mění délka platnosti lékařských prohlídek od praktického lékaře pro třídu E-M na 2 roky. Zákon 373/2011 Sb. nahrazen zákonem 202/2017 Sb. 

K soutěžní činnosti je tedy třeba: 

TPV - Čestné prohlášení - platnost neomezena

třída E-M - praktický lékař - platnost 2 roky

Členové NRT a STM - sportovní lékař - platnost 1 rok

Evidence probíhá prostřednictvím sekretariátu ČSTS.

Potvrzený formulář o zdravotní způsobilosti zasílejte na emailovou schránku zdravotni.zpusobilost@csts.cz

Veškeré sportovní organizace jsou zavázány tuto legislativu dodržovat. 

Formulář 1 - Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. 

Pro lékařský posudek není zákonem předepsaný žádný konkrétní formulář. Proto budou akceptovány i jiné podoby formuláře ze kterých bude jasně patrné potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Formulář 2 - Prohlášení o zdravotní způsobilosti pro třídu TPV