Podmínky účasti párů na TLD a TLJaM ve STT a LAT 2016

Podmínky účasti párů na TLD a TLJaM pro rok 2016 jsou následující.

ST a LA:

Jun I : J1-CB
Jun II: J2-B
Mla: Mla-AM
Dosp: Ml-M, D-M, S1-M, S2-M, S3-M
Sen I : S1-BAM, S2-BAM, S3-BAM