Odklad účinnosti vyžadování povinných lékařských prohlídek na termín 1.6.2016

S ohledem na skutečnost, že velká část tanečních párů není schopna dodržet termín dodání potvrzení zdravotní způsobilosti k datu 1.5.2016, prodlužuje se termín doložení prohlídky do 1.6.2016.

Jelikož jde u většiny případů o podcenění objednacích termínů u lékařů ze strany tanečníků, tento termín již nebude dále prodlužován.

Upozorňujeme tanečníky, že součástí vstupní prohlídky u PLDD je i standardní klidové elektrokardiografické vyšetření (měření EKG).