Výkonná rada se do toho obula

Co se událo od mimořádné Výroční konference?

Na sekretariátu v Praze proběhlo dne 5.4.2016 jednání za účelem zjištění aktuálního stavu jednotlivých agend - vedení smluv, účetnictví, ekonomické záležitosti, externí služby, dotace, web a komunikační kanály, reprezentace. Detailnější informace jsou uvedeny v Záznamu z jednání.

O prvním zasedání Výkonné rady, které se konalo 12.4.2016 v Brně jsme vás již informovali. S agendou se můžete seznámit v Zápisu VR01.

Ve Zlíně se 17.4.2016 uskutečnilo první zasedání Rozhodčí rady. RR zvolila svým předsedou pana Mgr. Tibora Stano a upravila pravidla jednání a komunikace. Zápis RR01

V českých zemích bývá zvykem, že nově zvolený prezident uskuteční svou první cestu na Slovensko. Stejně tak tomu bylo i v případě prezidenta ČSTS Petra Odstrčila, který se sešel 18.4.2016 s prezidentem Slovenského zväzu tanečného športu Petrem Horáčkem. Pánové se vzájemně informovali o aktuálním stavu svých federací a diskutovali o jednotlivých oblastech možné spolupráce - legislativa, soutěžní systémy, vzdělávání, marketing a média ad. V Záznamu z jednání se můžete seznámit s nástinem vývoje další spolupráce.