Školení pro funkcionáře soutěží II. třídy - vedoucí soutěže, sčitatel a odborný dozor

Z pověření Českého svazu tanečního sportu pořádá Pražská divize D01

Školení pro funkcionáře soutěží II. třídy - vedoucí soutěže, sčitatel a odborný dozor

Obecné informace :

 

 

 Pražská divize D01 pořádá školení  dle Kvalifikačního řádu ČSTS (dále jen KŘ) pro získání licence funkcionáře soutěží  II.třídy. Pro získání této kvalifikace jsou vyžadovány  vstupní podmínky dle KŘ ČSTS § 8, tedy dovršení věku 18 let a absolvování školení v rozsahu 10 hodin,  včetně úspěšného složení zkoušek. Rámcový program školení viz příloha KŘ č. 6, plus předepsané zkoušky - písemný test pro funkcionáře soutěží,  zkušební test pro sčitatele a test pro práci na PC pro sčitatele.

Termín konání:           29.5.2016 od 9.00 hodin

Místo konání:            Taneční škola Maestro – provozovna: Taneční studio DanceHall Na Strži 40, Praha 4

Termín přihlášení:     nejpozději do 20.5.2016

Jak se přihlásit:         Email: studiobohemia@seznam.cz

Rozsah studia:           10 vyučovacích hodin včetně testů

Výše poplatku:          1000,- Kč na osobu

opakování testu 100,- Kč / opakování je možné jen dvakrát /

Uhrazení platby:         hotově na místě školení

Informace:                  Jiří Ševčík, tel. 777027703