Informace z jednání VR

Výkonná rada zasedá ve dvoutýdenní periodě a střídá Prahu s Brnem.
Třetí zasedání se konalo 10.5.2016 v Brně a VR projednávala několik zásadních témat, která stojí rozhodně za pozornost.

Kromě informací o činnosti jednotlivých statutárních zástupců (prezidenta a viceprezidentů) projednávala VR problematiku předávání agend předchozím vedením.

Po projednání operativní agendy bylo rozhodnuto o akceptaci návrhu pořadatelství Mistrovství ČR družstev. „Družstva“ by se měla uskutečnit v Brně v termínu 28. 9. 2016.

Dále se VR zabývala návrhy změn rankingového soutěžního systému.

Zajímavou úpravou bude schválené doplňování porot pro MČR zahraničními porotci.

Z jednání VR vyplynulo i několik veřejných soutěží. První se týká talentované mládeže; VR rozhodla o ukončení projektu SCM a schválila vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektu, který by měl řešit novou koncepci rozvoje a podpory talentované mládeže.

Dále byly schváleny podmínky výběrového řízení projektu „Olympijský park Lipno“, v jehož programu by měl být prostor pro prezentaci tanečního sportu v průběhu konání Olympijských her v Riu.

A posledním projektem, kterým se VR zabývala, je výběrové řízená na projekt „Tanec pro veřejnost

Detaily z jednání VR jsou k dispozici v Zápisu, který je spolu s podmínkami jednotlivých výběrových řízení k dispozici ZDE.