Rychlé informace ze zasedání VR 31. 5. 2016 v Praze (VR04)

Již čtvrté zasedání VR se uskutečnilo tentokrát v Praze - Modřanech. VR se z období zadávání úkolů dostává již k jejich řešení. Hlavními body a závěry jednání bylo: 

 

- úkoly z oblasti organizace činnosti VR - vnitřní směrnice pro výběrová řízení, korespondenční hlasování, projednávání smluv a práce na celkové organizaci.

- na plný úvazek nastupuje do funkce generálního sekretáře pan Ing. Leoš Siegel.

- připraveno je založení servisní svazové společnosti, která bude profesionálně zajišťovat práci s médii a reklamním prostorem

- navázány byl kontakty s našimi sousedy - Slovenskem a Rakouskem. Startovací jednání na úrovni prezidentů se již přelila do jednání na expertní úrovni, které vedou viceprezidenti pro sport a profesní záležitosti

- intenzivně se pracuje na inovaci soutěžního systému v jeho nejvyšším patře. Závěrečná fáze byla svěřena pracovní skupině M. Dvořák, P.Odstrčil a P. Kojetín. Některá z opatření budou po doladění projednávána již na příští VR. Hlavní představení však proběhne při doškolovacím semináři a vše by mělo být uzavřeno na letošní výroční konferenci, která se připravuje na konec roku. 

- přijato bylo také legislativní zpracování změn v tvorbě porot na MČR. Doplnění o zahraniční porotce jistě přinese nové pohledy i konkurenci do řad našich porotců.

- Projekt SCM byl zastaven na předchozím jednání VR a nahrazuje se projektem Podpora sportovně talentované mládeže (s inovovanou zkratkou STM). Je vypsáno výběrové řízení na nový čtyřletý projekt s uzávěrkou 16.6.2016. Vše je nastaveno tak, aby nový projekt odstartoval se začátkem příští sezóny. V této souvislosti se VR zabývala i otevřeným dopisem rodičů části účastníků bývalého SCM.

- Otevřená situace zůstává s projektem Olympijského parku Lipno. VR se rozhodla nevyužít žádný z projektů, které se zúčastnily výběrového řízení a hledá jiné řešení pro zajištění naší prezentace.

Dle zápisu VR04 zpracoval P. Odstrčil