Upřesnění podmínek účasti párů na TL 2016 a MČR 2016 DRUŽSTEV

Upřesnění podmínek účasti párů na TL 2016 od 1.9.2016-31.12.2016

TL Dospělých - Dospělí M, Mládež M, Senioři 1 M,Senioři 2 M, Senioři 3 M

TL Mládeže - Mládež A, M, Junioři 2 B, kteří mají 200b a 5F

TL Juniorů 2 - Junioři 2 B, Junioři 1 B

TL Juniorů 1 - Junioři 1 C,B, Děti 2 C

TL Seniorů 1 - Senioři 1 B,A,M, Senioři 2 B,A,M, Senioři 3 B,A,M

 

Upřesnění podmínek účasti párů na MČR 2016 DRUŽSTEV

v jednotlivých kategoriích musí páry splňovat tyto věkové a výkonnostní podmínky:

Junioři - Děti 2 nebo Junioři 1 nebo Junioři 2 - minimálně tř. C

Do 21 let - Do 21 let nebo Mládež - minimálně tř. B

Dospělí - Mládež nebo Dospělí nebo Senioři 1,2,3 - minimálně tř. B

Každý klub má možnost vytvořit pouze 2 týmy v každé kategorii (Tým A a B)