Krátce z jednání VR ČSTS

Minulý týden (21. 6. 2016) se konala další schůze Výkonné rady ČSTS. Přinášíme krátké shrnutí.

Výkonná rada projednávala přípravu výběrového řízení na soutěže roku 2017 a nelimitované soutěže WDSF. V dohledné době by měly být na webových stránkách ČSTS zveřejněny podmínky a formuláře.

Byl schválen realizační projekt na podporu talentové mládeže – je přílohou tohoto zápisu – věnujte mu svůj čas…

VR schválila také termín Kongresu ČSTS, a to na 7. 1. 2017.

Dále byla předložena a schválena koncepce úpravy legislativy ČSTS a pro tyto účely byla jmenována pracovní skupina.

Výkonná rada schválila doplnění kalendáře soutěží pro rok 2016 o Taneční ligu kategorie Senioři do Ústí and Labem v termínu konání Mezinárodního tanečního festivalu (v polovině listopadu).

Detaily jsou v zápisu, který je k dispozici ZDE