Diplomatický úspěch ČSTS

Výkonná rada ČSTS delegovala Evu Bartuňkovou, členku komise vnějších vztahů ČSTS, jako zástupce našeho svazu v Českém klubu sportovních svazů, organizací a institucí (ČKSOI), jehož je ČSTS členem. Valná hromada ČKSOI zvolila Evu spolu se zástupci dalších svazů (mj. např. Miroslava Janstu (Česká unie sportu), Kateřinu Neumannovou (Ministerstvo obrany ČR) ad.) jako zástupce ČKSOI na plénu Českého olympijského výboru.
Věříme, že se nám touto cestou bude dařit prosazovat zájmy sportu obecně a tanečního sportu ku našemu prospěchu.

Více informací o činnosti ČKSOI je na webu ČOV ZDE