Vyloučení Ruské federace tanečního sportu z WDSF

Dlouhodobé spory ve vedení tanečního sportu v Ruské federaci vyvrcholily vyloučením Ruské federace tanečního sportu z WDSF.

Vyloučení bylo výsledkem neplnění dohod mezi RDSU a WDSF ze strany RDSU. Dohoda o řešení situace byla uzavřena v loňském roce s termínem plnění na letošním výročním valném shromáždění (Řím, červen), kdy ještě WDSF na žádost RDSU přistoupilo k prodloužení lhůty pro splnění dohodnutých podmínek do 31.10.2016. Ani tento prodloužený termín nebyl splněn a tak WDSF přistoupila k vyloučení RDSU a přímému řízení účasti tanečních párů, porotců a funkcionářů z Ruské Federace na mezinárodních soutěžích.
Bližší informace najdete na stránkách WDSF.