Z deníku Výkonné rady

Ještě před tím, než shrneme, co nám přinesla Výroční konference (VK) proběhnuvší 17. 11. 2016, shrneme ve stručnosti to, o čem byla jednotlivá zasedání Výkonné rady (VR).

Na 12. zasedání VR 17. 10. její členové projednávali právě materiály k připravované VK, týkající se rozpočtu svazu, návrhy úprav Stanov a Přestupového řádu. Dále bude znovu aktivována činnost Komise sportovců, od které se očekává, že bude aktivně hájit zájmy tanečníků a bude přicházet s návrhy zlepšování fungování tanečního prostředí, protože to je především jejich.

Součástí zápisu jsou samozřejmě jednotlivé detailní návrhy změn.

Dva dny před konáním VK finišovala VR na svém 14. zasedání přípravy konání VK. Jednotliví Viceprezidenti informovali o záležitostech ve svých gescích. V zápisu bychom chtěli zejména upozornit na informace o změnách v oblasti porotců (rozdělení licencí porotců na 2 skupiny).

V další části jednání VR projednávala již zmíněnou připravenost konání VK, kdy projednala zpracované Zprávy o činnosti, o hospodaření (jsou přílohou zápisu) a kromě projednávání připomínek se VR zabývala i návrhem změn Stanov a Volebního řádu.

Dále VR schválila předložený návrh rozpočtu podpory reprezentace a rozdělení prostředků z loterií a byla podána informace o otevřených grantech MŠMT.

V části Různé bylo mj. vypsáno výběrové řízení v projektu Tanec pro všechny, bylo schváleno nové složení Disciplinární a smírčí komise, na základě splnění pravidel byly přiděleny soutěže světového tanečního okruhu pro roky 2017 a 2018. Dále byly diskutovány konkrétní cíle a plány servisní organizace, projednány podněty ke dvěma soutěžím a schválena byla i přihláška organizátora Brno Open na pořádání kongresové akce WDSF.

Zápisy jsou k dispozici ZDE.