Dotace MŠMT na rok 2017 - Program VIII - doplňující postřehy

Přestože MŠMT prodloužilo podání projektů programu VIII do 15.12.2016 nedoporučuji podávat písemnou část projektu na poslední chvíli!

I když pošty v některých městech fungují i v noci, například v Praze v Jindřišské byla 30.11.2016 fronta na přepážkách tak dlouhá​, že čekací doba byla 80 - 90 minut a obdobné to bylo i na jiných poštách s nočním provozem.

Pokud máte nějaké doplňující dotazy přímo na pracovníky MŠMT, tak je položte zavčas, na stránkách MŠMT jsou uvedeny kontakty a telefonní čísla, ale dovolat se, byť v úředních hodinách, je velmi obtížné, neboť tazatelů je mnoho. Může se tak stát, že se odpovědi nemusíte několik dní dopátrat. Některé obecné věci jsou Vám schopni zodpovědět i jiní lidé než pan Ing. Štefl, který má program VIII na starosti, ale ne všechny.