Návod ke změnám KŘ (licence, stínová porota, porota TL a STL)

.

A)     Pro udělení (obnovení) licence porotce a trenéra je třeba doložit a zaslat na sekretariát ČSTS:

1.       Vyplněnou žádost o vydání, prodloužení, obnovení licence.

          (Prodloužení a obnovení pouze v případě předešlého nesplnění podmínek.)​ http://www.csts.cz/cs/Legislativa/Soubor/60

2.       Zaplacení licence (RČP) http://www.csts.cz/cs/Legislativa/Soubor/5 a správního poplatku http://www.csts.cz/cs/Legislativa/Soubor/6 .

3.       Doložení příslušného kvalifikačního studia.

4.       Doložení příslušné aktivní soutěžní činnosti, pokud již není v databázi ČSTS.

5.       U porotce doložení příslušné praxe stínového porotce 4xSTT a 4x LAT pro příslušné soutěžní třídy, přičemž se započítávají pouze dvoukolové   soutěže viz. §8 Kvalifikačního řádu http://www.csts.cz/cs/Legislativa/Soubor/91 .

6.       Pro prodloužení licence porotce se dle KŘ §9  aktivní činnost jejich dvouletého období kontroluje automaticky. U trenérů je třeba aktivní činnost za příslušné období zaslat do konce dvouletého období, případně zkráceného období v rozsahu KP02 http://www.csts.cz/cs/Legislativa/Soubor/84 .

 

B)      Postup při doložení příslušné praxe stínového porotce 4xSTT a 4x LAT pro příslušné soutěžní třídy, přičemž se započítávají pouze dvoukolové soutěže viz. §8 Kvalifikačního řádu

1.       Kontaktovat pořadatele a vedoucího soutěže a projevit zájem o stínové porotování na dané soutěži.

2.       S ohledem na časové a technické možnosti je doporučena účast maximálně 5 stínových porotců na příslušné soutěži.

3.       Vyžádat si po poslední odporotované soutěži hodnotící „lístečky“ od sčitatelů soutěže a tyto doložit k žádosti o licenci porotce.

4.       Uznávají se odporotované soutěže příslušných kategorií dle §8 Kvalifikačního řádu, případně vyšších a jejich počet lze splnit v průběhu jednoho kalendářního dne.

 

C)      Postup při potvrzování vylosovaných porotců na soutěže TL a STL

1.       Sekretariát ČSTS obešle všechny pořadatele soutěží TL a STL s informacemi o vylosovaných porotcích.

2.       Pořadatel potvrdí vylosované porotce, včetně případného odmítnutí porotce.

3.       Sekretariát obešle vylosované porotce s žádostí o potvrzení jejich účasti, následně náhradníky v případě odmítnutí.

4.       Sekretariát doplní vylosované porotce do propozic soutěží.

Radek FELCMAN
Viceprezident pro profesní záležitosti