Valná hromada divize D02 2017

Dne 21.4.2017 se uskuteční od 12:30 Valná hromada divize s tímto programem:

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH (předseda, ověřovatel zápisu, komise mandátová, sčítací, volební a návrhová)

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období

5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období

6. Zpráva dozorčí komise za uplynulé funkční období

7. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS

8. Diskuze

9. Usnesení

10. Závěr 

Místo jednání:

Kulturní zařízení "Písková"

Písková 126/27

14300 Praha 4 - Modřany