VH Moravskoslezské divize

Dne 21.4.2017 se uskuteční od 16:00 Valná hromada divize s tímto programem:

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH (předseda, ověřovatel zápisu, komise mandátová, sčítací, volební a návrhová)

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období

5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období

6. Zpráva dozorčí komise za uplynulé funkční období

7. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS

8. Diskuze

9. Usnesení

10. Závěr

Místo jednání:

areál T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s.

U Hrůbků 3066/156, 700 30 Ostrava