Valná hromada divize 2017

Valná hromada divize PD01 se koná dne 24.4. 2017  od  15:00 hodin v klubu  MZ Dance Team, Kladenská 107, Praha 6 s tímto programem:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů
 3. Schválení programu jednání
 4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období 
 5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období
 6. Zpráva dozorčí komise za uplynulé funkční období
 7. Volba delegátů na Výroční konferenci ČSTS
 8. Návrhy pro jednání Výroční konference
 9. Diskuse
 10. Usnesení
 11. Závěr

 

V  Praze, dne 22.3.2017

                                                                                               Jiří Ševčík

                                                                                  předseda představenstva divize