Valná hromada Zlínské divize

Dne 24.4.2017 se uskuteční v 19 hodin valná hromada Zlínské divize 14 s tímto programem:

1. Zahájení

2.  Volba orgánů VH (předseda, ověřovatel zápisu, komise mandátová, sčítací, volební a návrhová)

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé volební období

5. Zpráva o hospodaření za uplynulé volební období

6. Zpráva dozorčí komise za uplynulé volební období

7. Volba delegátů  výroční konference ČSTS

8. Návrhy pro jednání výroční konference ČSTS

9. Diskuse

10. Usnesení

11. Závěr

Místo konání:

Dům kultury Kroměříž

Tovačovského 2828/22

Kroměříž