Výroční konference 2017 - pozvánka

Datum a čas konání:

8.5.2017 od 10:00 do 17:00

Místo konání:

Společenské centrum

Klusáčkova 2

25741, Týnec nad Sázavou

Program výroční konference

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba předsedy VK, pracovních komisí (mandátové, volební, sčítací a návrhové), zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Zpráva o činnosti Výkonné rady ČSTS a jejích komisí za uplynulé období
 4. Zpráva o hospodaření za uplynulé období
 5. Zpráva Dozorčí rady ČSTS za uplynulé období
 6. Zpráva Rozhodčí rady ČSTS za uplynulé období
 7. Zpráva Disciplinární komise ČSTS za uplynulé období
 8. Zpráva Smírčí komise ČSTS za uplynulé období
 9. Schválení nových dokumentů, resp. změn stávajících dokumentů
 10. Volba prezidenta ČSTS Výkonné rady ČSTS
 11. Program činnosti Výkonné rady ČSTS na další období
 12. Rozpočet ČSTS na další období
 13. Usnesení VK