Zápis a usnesení z VH 2017 Moravsko-slezské divize