Jihočeská divize ČSTS

Český svaz tanečního sportu

Usnesení z valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS

konané dne 23.4.2017 v náhradním termínu v 16,00 hodin

hodin v sídle TŠ ATAK s.r.o., na adrese Tábor, Vídeňská 2931, 390 05 Tábor

 

1. VH schvaluje

  1. Program VH JčD

2. VH zvolila

  1. Předsedu VH JčD Mgr. Tibora Stano
  2. VH sloučila skrutátory, mandátovou, návrhovou komisi v jednu pracovní komisi a zvolila její složení Mgr. Tibor Stano,  Ing. Zdeněk Řeřábek, Pavel Švanda v.z. Hana Stehlíková
  3. VH zvolila ověřovatele zápisu Ing. Zdeněk Řeřábek

4. VH ukládá

  1. VH ukládá představenstvu, použít finanční prostředky do 50.000,- Kč na podporu a rozvoj členské základny JčD a použít případně další prostředky JčD na pokrytí případné ztráty Mistrovství jihočeského kraje 2017 na základě předloženého vyúčtování pořadateli.

  2. VH ukládá představenstvu navrhnou na VK změnu Katalogu figur minimálně tak, že tř. „E“ a „D“ budou mít stejný repertoár.

 

V Táboře dne 23.4.2017

 

Za pracovní komisi: Pavel Švanda v.z. Hana Stehlíková

Předseda VH: Mgr. Tibor Stano

Předseda představenstva divize Mgr. Tibor Stano:

Ověřovatel zápisu: Ing. Zdeněk Řerábek