Zápis ze schůze KS z 1.6.2017

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné v Brně dne 1.6.2017.