Schválené návrhy KS na jednání VR 6.6.2017

Dne 6.6.2017 proběhlo v Praze jednání Výkonné Rady, na které byly prezentovány první návrhy Komise sportovců.

 Návrhy Komise sportovců, které byly Výkonnou radou shváleny a budou dále zpracovány do paragrafového znění, jsou sepsány níže:

  1. Pro dosažení vyšší třídy je potřeba alespoň 3 finálová umístění ze soutěží pořádaných ČSTS. Komise tímto krokem reaguje na špatnou situaci zejména v seniorských kategoriích E, D, C, B. Cílem návrhu je zvýšit počet párů a konkurenci na českých soutěžích, sekundárně potom kvalitu párů v daných třídách.

  2. Zákaz používání vosku a parafínu. Přes dobrou vůli pořadatelů se členové komise shodli, že sypání těchto materiálů na parket je kontraproduktivní, působí negativně na již dopředu připravenou taneční obuv a ohrožuje zdraví sportovců.

  3. Možnost startu párů třídy E v soutěžích TPV pouze do dovršení hranice 100 bodů ve třídě E. Při překročení této hranice, bude páru třídy E znemožněno účastnit se soutěží TPV.