Zápis ze schůze KS ze 7.8.2017

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 7.8.2017.