Schválené návrhy KS na jednání VR 1.9.2017

Dne 1.9.2017 proběhlo v Praze jednání Výkonné Rady, na které byly prezentovány další návrhy Komise sportovců.

​Návrhy Komise sportovců, které byly Výkonnou radou schváleny a budou dále zpracovány VpS:

  1. Povinnost organizátora soutěže poskytnout 2 stejná starovní čísla soutěžnímu páru na soutěžích STL a TL, když se pár zúčastní obou disciplín a na MČR 10 tanců.

  2. Zavedení soutěží typu "Battle" na MČR 2018 v kategorii profesionálů.

Další návrhy a podněty Komise sportovců, které jsou v řešení, případně byly zamítnuty:

  1. Vypsání výběrového řízení na nového Generálního sekretáře z důvodu dlouhodobého neplnění pracovních povinností nynějšího GS. Tento bod byl VR zamítnut s tím, že GS dostal od VR ultimátum, které prozatím plní. GS poté oznámil, že když do konce roku 2017 nebude vše fungovat tak jak má, z funkce odstoupí.
  2. Nenaplňování bodu 5 paragrafu 2 Nominačního řádu, který se týká potvrzování účasti v NRT. VR přislíbila, že bude tento bod ze strany svazu naplňován v co nejkratší lhůtě. Do té doby by měli všichni reprezentanti svou účast v NRT potvrdit mailem na sekretariát a to nejpozději do 7 dnů po zveřejnění zařazení do NRT, jinak se dle legislativy použité pořadí posunuje k dalšímu nižšímu.