Zápis ze schůze KS z 13.9.2017

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 13.9.2017.