Zápis ze schůze KS ze 17.10.2017

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 17.10.2017.