Kongres ČSTS 7. 1. 2017 - Forum Karlín Praha

Školící akce dle Kvalifikačního řádu ČSTS. https://www.csts.cz/cs/Content/View/1384

Téma školení a přednášející lektoři:

  • Showdance a Formace (Petr Horáček, prezident SZTS)

  • Sexuální obtěžování a šikana ve sportu (Naděžda Knorre, předsedkyně Komise sportu žen ČOV a místopředsedkyně organizace Women Sport International)

  • Systém hodnocení JS 2.1 (Petr Odstrčil, prezident ČSTS)

    AJS si porotci vyzkoušeli v praxi včetně přístrojového vybavení a improvizované taneční soutěže

Přidružené akce:

7. 1. 2017 – Galavečer tanečního sportu (Original Vintage Orchestra, večerem provázeli Jitka Šorfová

Wallischová a Milan Šatan)

8. 1. 2017 – Školení funkcionářů ČSTS