Mimořádné valné shromáždění ČSTS, konané dne 5. 6. 2005 v Brně

Dostupné dokumenty ve formátu PDF