Změna časového harmonogramu na MČR 10T

 Časový harmonogram změněn tak, že soutěže Juniorů I i II a Seniorů proběhnou dopoledne, soutěže  Mládeže a Dospělých odpoledne.

Změna byla vynucena skutečností, že v nebylo možné, ani za předpokladu začátku dopoledních soutěží v 8:00 (tedy prezence od 6:30) , skončit soutěže juniorů do 19:00 za předpokladu dodržení všech dalších pravidel SŘ a protokolu MČR, v případě, že soutěž jedné juniorské kategorie bude začínat v odpolední části.

Leoš Siegel

VSO