Složení představenstva Plzeňské divize

Předseda: Pavel Cích, tel.: mobil: 723 732 429
Místopředseda: Evžen Krejčík, tel.: 603956645
Soutěžní komisař: Ing. Václav Parlásek, tel.: 724939459
Členové představenstva: Jana Beranová, Andrea Lišková, MgA. Filip Gregoriades, Pavel Vild