Registrace na soutěže IDSF

V souvislosti s Prague Open se vyrojilo mnoho zaručených názorů na účast v soutěžích IDSF. Chtěl bych proto připomenout,co je potřeba udělat, aby páry mohly startovat na těchto soutěžích.

Prezidium ČSTS na základě nových pravidel IDSF na svém zasedání 8.11.2009 rozhodlo, že na mezinárodních soutěžích nás mohou reprezentovat páry úrovně B - M (nikoliv tedy tzv. náborové třídy D a C, které mají řadu omezení). V té době ještě nebyl vypsán IDSF Rank list pro kategorie Mládež,  tzn. rozhodnutí se týkalo kategorií Dospělých a Seniorů. V letošním roce, byl otevřen IDSF Rank List pro kategorii Youth. Tímto rozhodnutím se rozšířilo toto pravidlo i na kategorii Mládež a také na Juniory II, kteří mají zájem startovat na soutěžích IDSF v kategorii Youth. 

IDSF ve svých dokumentech uvádí povinnost být registrován pro soutěže IDSF. Zatím sice technicky není možno úplně zabránit startu nezaregistrovaných párů. Tyto páry ale nedostávají body do Rank listu a každá federace musí zpětně takovéto případy řešit, což je zbytečně nákladné. Tyto informace byly uveřejněny jako aktuální zpráva 5.1.2010.

Zkráceně řečeno, je třeba respektovat tato pravidla:

1. V kategoriích Seniorů, Dospělých, Mládeže a Juniorů II (pro soutěž v kategorii Youth) je potřeba se nejprve zaregistrovat. Páry, nebo jejch kluby požádají náš sekretariát (sekretariat@csts.cz) o registraci v systému IDSF. V žádosti uveďte pro oba partnery jméno a příjmení, IDT (nebo datum narození). ČSTS provádí tuto registraci každý čtvrtek, tzn. všechny žádosti podané do středy jsou pro následující víkend vyřízeny. O této skutečnosti se může každý přesvědčit na stránkách IDSF (www.idsf.net, - World Ranking 2010 - World Ranking System - Couple - a zadat svoje jméno).

2. V kategoriích Juniorů 2 a tedy i Juniorů 1, kteří chtějí startovat v Junior 2 se očekává otevření IDSF Rank listu v příštím roce. Proto sledujte stránky IDSF, nebo alespoň naše. Systém pak bude stejný jako u vyšších věkových kategorií. Zatím ale registrace není nutná.

3. V kategoriích Dětí (Juveniles) se zatím žádná mezinárodní registrace nepřipravuje a je možné se zúčastňovat soutěží IDSF v těchto kategoriích bez omezení. Tyto soutěže ale mají jen povolený repertoár variací a předepsané oblečení. Na rozdíl od našich soutěží mohou být vypsány ve všech tancích a soutěží se často i v kombinaci.

Všechny členy ČSTS bych chtěl požádat, aby se neřídili "zaručenými" informacemi na jiných webových stránkách a aby si i ověřovali informace, které dostávají ve svých klubech. Je možné vznést dotazy na jednotlivé členy VR v Poradně (Informace - Poradna), napsat dotaz na sekretariát (viz výše), nebo si najít v Kontaktech adresu či telefon kohokoliv z vedení ČSTS a přímo se dotázat.

Ing. Petr Odstrčil, prezident ČSTS