TL v Liberci - průběh soutěže

Na soutěži Podještědský pohár konané v Liberci 16.10.2010 bude použit zkušebně jiný průběh soutěže TL, při kterém se budou jednotlivá kola soutěže střídat s další nejvyšší výkonnostní kategorií, tedy s postupovou soutěží třídy "A".

Výsledky tohoto upraveného průběhu budou použity jako podklad pro úpravu legislativy. Povinné přestávky mezi koly totiž "umrtvují" atmosféru na soutěži. Povolením možnosti střídání kol může tuto situaci zlepšit.

Leoš Siegel

VSO